مراسم عزاداری ایام آخر صفر برگزار می گردد

مراسم عزاداری ایام آخر صفر با حضور مداحان اهلبیت (ع) در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می گردد

مراسم عزاداری ایام آخر صفر با حضور مداحان اهلبیت (ع) در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می گردد.

 

خبرهای تازه