کارگاه آموزش مداحی ویژه مداحان خواهر در استان بوشهر برگزار شد.

کارگاه آموزش مداحی ویژه مداحان خواهر در حسینه عاشقان ثارالله سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر برگزار شد.

کارگاه آموزش مداحی ویژه مداحان خواهر در حسینه عاشقان ثارالله سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر برگزار شد.

کارگاه آموزش مداحان خواهر درحسینه عاشقان ثارالله بوشهر در دوبخش کارگاهی شامل مدیحه سرایی و مولودی خوانی و آسیب شناسی برخی از شیوه های عزاداری برگزار گردید.

خبرهای تازه