دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی انجام گرفت

دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی و تجلیل از مسئول کانون بسیج مداحان این شهرستان انجام گرفت

دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی  و تجلیل از مسئول کانون بسیج مداحان این شهرستان انجام گرفت

خبرهای تازه