دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده مرکز مقاومت دلوار

دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده مرکز مقاومت دلوار و تجلیل از مسئول کانون بسیج مداحان این شهرستان انجام گرفت .

دیدار مسئول سازمان بسیج مداحان استان بوشهر با فرمانده مرکز مقاومت دلوار و تجلیل از مسئول کانون بسیج مداحان این شهرستان انجام گرفت .

خبرهای تازه