در کنگان برگزار شد

کارگاه آموزش مداحی در شهرستان کنگان

نسخه مناسب چاپ
برگزاری اولین دوره آموزش مداحی شهرستان کنگان با حضور مداحان و ذاکرین این شهرستان برگزار گردید

خبرهای تازه