گزارش تصویری از حضور مداحان بسیجی در همایش شکوه مقاومت 5آذرسالروز تشکیل بسیج مستضعفین

گزارش تصویری از حضور مداحان بسیجی در همایش شکوه مقاومت 5آذرسالروز تشکیل بسیج مستضعفین

گزارش تصویری از حضور مداحان بسیجی در همایش شکوه مقاومت 5آذرسالروز تشکیل بسیج مستضعفین

خبرهای تازه