همایش مداحان ،شاعران و مدیران هیئت های مذهبی

همایش مداحان استان بوشهر با حضور رئیس سازمان بسیج مداحان کشور

همایش مداحان، شاعران و مدیران هیئت های مذهبی استان بوشهر با حضور رئیس سازمان بسیج مداحان کشور، حاج مجتبی روشن روان برگزار شد.

خبرهای تازه